15-15-15 Kompoze Gübre

Azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı olan topraklar için uygun bir kompoze gübredir. Bu gübrenin 100 kg’ında 15 kg azot (N), 15 kg fosfor (P2O5) ve 15 kg potasyum (K2O) mevcuttur. 15.15.15 kompoze gübre kullanılmadan önce toprak analizi yapılmalıdır. Bu analizden sonra fosfor, azot, potasyum ihtiyacı varsa kullanım yapılabilir.