AS – %21

Amonyum sülfat gübresi, %21 oranında amonyum azotu ile %24.2 oranında kükürt içeren fizyolojik asit bir gübredir. Çiftçiler bu gübreye aynı zamanda şeker gübre adını veriyor. Çünkü görünüş olarak kristal bir yapısı vardır ve şekere benzer. Granül amonyum sülfat ise %20,5 oranında amonyum azotu ve kükürt ihtiva eder. Görünüş olarak granül bir yapıya sahiptir. Bünyelerindeki azot amonyum formundadır. Bu sayede amonyum sülfat gübresi uzun süre kalıcı etkiye sahiptir ve yıkama ile kaybolmaz. Bünyelerinde bulunan sülfat formundaki kükürt, bitkiler için oldukça kullanışlıdır ve bütün ihtiyacı karşılar. Toprakta eridiğinde ortamı asitleştireceğinden kireçli-yüksek pH’lı topraklarda mikro besin elementlerinin alınımını artırır.