DAP – %46 Taban Gübresi

Diamonyum fosfat gübresi iki besinli bir gübredir. Bünyesinde %18 azot (N) ve %46 fosfor (P2O5) bulunur. İçeriğindeki azot, amonyum (NH4) formundadır. Bu özelliği sayesinde de bitkilerin ilk gelişim aşamasında oldukça etkilidir.