Gübre Ürünleri

Tüm canlılar gibi bitkiler de büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamları olan toprak ve atmosferden bazı maddeleri almak zorundadırlar.

Toprak, her zaman yeterli besinlere sahip olmayabilir. Aynı zamanda belirli bir süre geçmesi nedeniyle besin kaybına uğrayabilir. Bundan dolayı da bitkilerin, tarım ürünlerinin gelişmesi için gereken besinler topraktan karşılanamayabilir. Bu durumda ise gübre kullanımına ihtiyaç duyulur. Böylece gereken besinler sağlanmış olur.

Klasik Gübreler

Klasik Gübreler; özellikle tarla, bahçe bitkileri ve meyveciliğe yönelik, ürünün gerek duyduğu bitki besinlerini toprağa verir. böylece yüksek verim ve kalitede ürün hasadı elde etmeyi sağlayan gübre çeşitlerimizden biridir. Bu doğrultuda klasik gübre oldukça fazla kullanılır.

Klasik gübreler; azotlu gübreler, fosforlu ve potasyumlu gübreler ve Kompoze Gübreler olmak üzere üç alt kategoriye ayrılır.

Azotlu Gübreler

Azotlu gübreler bünyesinde azot bulunduran gübrelerdir. Ne kadar kullanım yapılacağı bitkinin ne kadar azota ihtiyaç duyduğu, toprağın azot kapsamı, organik madde kapsamı gibi unsurların incelenmesi ile belirlenir. Azotlu gübre, kök teşekkülünü, bitkinin gelişmesini ve büyümesini sağlar. Bitkilerin olgunlaşmasını hızlandırır. Ürün kalitesini yükseltir. Taneleri olgunlaştırır, dökülmelerini önler ve verimi artırır.

Fosforlu ve Potasyumlu Gübreler

Fosforlu ve potasyumlu gübreler, içeriğinde fosfor ve potasyum bulunan gübrelerdir. Fosforlu gübre, kök teşekkülünü, bitkinin gelişmesini ve büyümesini sağlar. Bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır. Ürün verim ve kalitesini yükseltir. Tane dökümünü önler. Bitkilerin kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanımını artırır. Taneler daha olgun olur. Potasyumlu gübre, bitkinin sıcağa, soğuğa, kuraklığa karşı dayanıklılığını artırır. Ürün verimi ve kalitesini yükseltir. Azot fazlalığından ileri gelebilecek zararları önler. Bitkinin olgunlaşmasını çabuklaştırır. Görüldüğü üzere bu gübreler hem çok yararlı hem de çok kaliteli ürünlerdir.

Kompoze Gübreler

Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulundurur. Bu gübrelerin içerisindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyumdur. Bunlar sırasına göre yüzde olarak söylenir. Örneğin 20-20-20 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında 20 kilo saf azot, 20 kilo fosfor, 20 kilo da potasyum oksit var demektir. Kompoze gübre olarak adlandırılan gübrelerde yer alan besin içerikleri sayesinde ürünler daha kaliteli ve kolay bir şekilde yetiştirilir. Hem ürüne hem de çiftçiye son derece faydalıdır.

 
ÜRE-%46
Azotlu Gübre
CAN-%26
Azotlu Gübre
AS-%21
Fosforlu ve Potasyumlu
DAP-%46
Fosforlu ve Potasyumlu
15-15-15
Kompoze Gübre
15-15-15+ZN
Kompoze Gübre
20-20-0
Kompoze Gübre
20-20-0+ZN
Kompoze Gübre